Thuis training

Op het veld wordt getraind door Desiree. Thuis worden de dingen door genomen van de training .Vaak wordt er ook gefilmd en bekeken hoe het ging. Aan de hand hier van worden maatregelen genomen en pakken we dit samen aan.Ook als de hond in rang te ver klimt in onze ogen word zij op haar plek gezet.Een hond hoort betrouwbaar te zijn en niet achter fietsers en katten aan te gaan. Een hond in evenwicht is een betrouwbare hond voor mens en dier

                     9-3-2017

                     9-3-2017

                     9-3-2017